Betyg per post!

Betygen skickas, liksom tidigare, hem per post.

Vi önskar Er Alla återigen en härlig sommar!

Annonser

Sista veckan! :)

Tisdag: I morgon tisdag kommer eleverna vara med och anordna niornas middag. Eleverna är indelade i ansvarsgrupper och kommer att samlas följande tider:

Matlagningsgruppen: 15.20

Dukningsgruppen: 15.00

Underhållningsgrupp/mingel/musikgrupp: 16.30

Middagen börjar sedan 18.00 och många av eleverna har valt att hjälpa till med underhållning och servering. Eleverna förväntas vara klara vid 22-tiden.

Onsdag: Vanlig skoldag. Städning och inlämning av ipad.

Torsdag: Klassen börjar 09.00. Vi samlas på stora fotbollsplanen för sport/lek. Matsäck medtages. För de elever som varit med på niornas middag under tisdagskvällen slutar skoldagen 11.30. För de andra, 13.00.

Fredag: Klassen samlas utanför idrottshallen 7.45. Avslutningen börjar 8.00. Efter avslutningen ses vi i klassrummet 204 på övre balkong och hälsar varandra glad sommar. 🙂

Tack för den här terminen!

Hälsningar Katarina, Per, Hanna och Therése

YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEzMDYwNTE7czoxOiJ3IjtpOjEwMjA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiIxNzhkNmFlMDk4YTYwNDdjODE2OGYxMTU5MTdhYjNkNDVmNjNhODVmIjt9.jpg

 

 

 

V.20 – Skapande skola

Under vecka 20 arbetar vi i åldersblandade grupper i årskurserna 7-9 med vårt skapande skola-projekt som  i år har temat USA.

Temaveckan kommer att avslutas med en teaterföreställning om USA och dess historia. Ni föräldrar är välkomna hit till Övre Hallen för att ta del av denna föreställning torsdagen den 17 maj kl.18.00.

Välkomna!

För kännedom.

Det har kommit till vår vetskap att det i årskurs åtta finns (har funnits) ett Snapchat-konto som delas av 32 elever i klassen. På detta konto skickas det kränkande bilder på klasskamrater.

Vi ser mycket allvarligt på detta!

Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling och vi kommer att agera enligt följande:

Rutiner och dokumentation vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

  1. Kännedom

Om någon, elev, förälder eller personal, upptäcker eller får kännedom om

diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling ska detta anmälas till rektor

  1. Anmälan till BUN

Rektor anmäler ovanstående till Barn- och utbildningsnämnden.

  1. Information till vårdnadshavare

Det är angeläget att berörda vårdnadshavare informeras så snart som möjligt.

  1. Ansvarig för utredning utses

Rektor utser ansvarig utredare för kränkningen, detta dokumenteras på blankett 2 (se

bilaga 1). I de fall det rör kränkning från vuxen till elev utreder alltid rektor.

  1. Utredning.

Denna kan vara enkel eller omfatta flera elever och då ta mer tid. Dokumentera

utredningen.

  1. Åtgärder

Detta kan tex vara samtal, ökad vuxennärvaro på raster, omorganisation mm

  1. Utvärdering
  2. Ärendet avslutas.

All dokumentation lämnas då till rektor för arkivering

 

Med vänlig hälsning

Rektor och mentorer

GOD JUL

Hej!

På fredag den 22 dec är det julavslutning och vi samlas i klassrummen kl.09.15. Eleverna är i skolan fram till lunch och mat finns i skolan till dem som anmält att de vill äta här. Betygen skickas hem per post precis som tidigare.

Vårterminen startar onsdagen den 10 januari kl.08.00.

Slutligen vill vi tacka er alla för terminen som gått och önska er alla en riktigt härlig jul och nyår.

Therése, Katarina, Hanna och Pelle

julgran-webb.gif